O společnosti

Společnost byla založena v roce 1999, kdy plynule navázala na víceletou spolupráci znalců, zakladatelů společnosti. Tým specialistů vytvořil moderní společnost a je připraven operativně poskytnout své odborné služby i v anglickém nebo německém jazyce. V současné době společnost působí po celé České republice a jejími klienty jsou mj. významné subjekty české ekonomiky a stavebnictví.

Hlavním předmětem aktivit znalecké kanceláře ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o. je soubor komplexních činností ve vztahu k realitám, k podnikům a k jinému majetku formou znaleckých posudků, stanovisek a odborných posouzení.

Činnost je prováděna na základě zák.č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a vyhl.č. 503/2020, vyhl.č.504/2020 a vyhl.č.505/2020 Sb., dále pak na základě živnostenských listů v oboru oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a podnik (zák.č. 455/1991 Sb.) a dalších živnostenských listů.

Společnost byla ustanovena držitelem Certifikátu systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, vydaného Autoritou TÜV SÜD Czech se systémem managementu kvality v oboru: oceňování majetku, znalectví ve stavebnictví, poradenství - stavební právo, technický dozor stavebníka. U Národního bezpečnostního úřadu, Praha jsme splnili podmínky pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené.

Pracovníci společnosti působí v lektorské činnosti - přednáší problematiku oceňování věcných břemen, znalecké činnosti a problematiku vyvlastňování majetku v souvislosti se stavbami dopravní infrastruktury. V rámci tréninkových programů pro managery, organizovaných společností Institute for International Research (I.I.R.) GmbH jsme vedli řadu odborných lekcí. Publikujeme v odborných časopisech a jsme spoluautory knihy "Věcná břemena od A do Z", Linde Praha 2001, 2002, 2006, 2009. Tato kniha získala na 13. Mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2002 v Praze hlavní cenu v soutěži Zlatá pečeť v kategorii Odborná publikace z oblasti výstavby a stavební praxe.

© Copyright ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o.
Tato stránka nepoužívá cookies a je v souladu s GDPR (více informací zde).